Overlegplatform geestelijke gezondsheidszorg West-Vlaanderen

Overlegplatform

Het Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg West-Vlaanderen heeft als opdracht:

  • de samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen;
  • de ombudsfunctie te organiseren.

Het Overlegplatform omvat volgende sectoren : centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, algemene psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, intitiatieven beschut wonen, voorzieningen met een RIZIV-conventie.

De Raad van bestuur is samengesteld uit 2 gemandateerden van elke sector. Vermits de voorzitter geen stemrecht heeft mag de sector waartoe de voorzitter behoort een extra gemandateerde naar de raad van bestuur afvaardigen.

Samenstelling Raad van bestuur

Dhr. Filip Deboutte, voorzitter, APZ Kliniek St. Jozef, Pittem

Dhr. Patrick Cokelaere, APZ H. Familie, Kortrijk
Dhr. Patrick Penders, APZ St. Amandus, Beernem
Dhr. F. Bruyneel, PAAZ AZ. St. Jan, Brugge
Dhr. Bert Cleuren, AZ West, Veurne
Mevr. Sofie Serruys, CGG Mandel&Leie
Dhr. Marc Berkers, CGG Prisma
Dhr. Marc Vermeire, PVT St. Augustinus Brugge
Mevr. Cathy Room, PVT Het Tempelhof Ieper
Dhr. Jeroen Devos
Mevr. Rita Wietendaele, De Bolster Kortrijk
Dhr. Jan Theuwen, RIZIV - VZW Kompas Kortrijk
Dhr. Joost Vanhaecke, RIZIV - Revalidatiecentrum Inghelburch, Brugge

Wie is wie ?

Filip Deboutte Caroline Everaert  
Filip Deboutte

Voorzitter
Caroline Everaert

Inhoudelijk coördinator
Procesbegeleider

 
Justine Wijnhoven Anne-Leen Denolf  
Justine Wijnhoven

Ombudspersoon
Anne-Leen Denolf

Ombudspersoon